Ryhmämusiikkiterapia

Ryhmäterapian tavoitteina on yleensä sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen. Ryhmissämme vertaistuki ja kokemusten jakaminen on merkityksellistä.

Vuorovaikutustaidot

Musiikillinen toiminta on luonteva tapa olla vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Soittotilanteiden äärellä toisten kuunteleminen, vuoron antaminen, soittimista ja kappaleista neuvotteleminen ovat motivoivia hetkiä harjoitella ryhmätaitoja. Yhteinen soitto ja siinä onnistuminen on palkitsevaa sekä yksilölle itselleen että koko ryhmälle. Näissä tilanteissa ryhmäläinen saa onnistumisen kokemuksia, jotka vahvistavat itsetuntoa ja kokemus yhdessä tekemisestä houkuttelee kontaktiin myös arjessa.

Vertaistuki

Ryhmässä tapahtuva vertaistuki ja asioiden jakaminen samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kesken on merkityksellistä.  Ihmiset kykenevät vastaanottamaan toiselta ryhmäläiseltä vinkkejä toimintaansa esim. mallin tai keskustelun kautta luontevasti. Terapeutin tehtävä on kuljettaa tilanteita ryhmäläisten keskinäiseen, rakentavaan kommunikaatioon ja tukea siinä.  Ryhmässä tapahtuvat kokemukset muiden samanlaisista haasteista ja niistä selviämisestä, ovat yksilön kuntoutuksen kannalta tärkeitä hetkiä.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella.