Musiikkiterapia
Psyykkinen työskentely
Nuorisomusiikkiterapia


 Menetelmät
Kuuntelu
Soittaminen
Improvisaatio
Kuvionuotit
Laulaminen
Tarinasäveltäminen
Musiikkimaalaus
FA-hoito
Musiikkiteknologia
AQUA LENTE-soitin
Soitinvalikoima
 
Musiikkiterapia 

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa hyödynnetään musiikkia. Musiikkia  käytetään terapiassa mm. vuorovaikutuksen ja tunteiden ilmaisun välineenä. Tässä hyödynnetään musiikin eri elementtejä esim. rytmi, harmonia, melodia, äänensävy ja voimakkuus.
 
Musiikkiterapia on tavoitteellista toimintaa, jossa asiakas kohdataan yksilöllisesti. Musiikkiterapia sopii hoitomuodoksi henkilöille joilla on fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia ongelmia. Asiakkaan kohtaaminen tapahtuu aina sekä terapeutin persoonan että musiikin kautta. 

Toimitilamme ovat Ylöjärvellä, mutta teemme terapiaa myös tilaajan (esim. koulu tai päiväkoti) osoittamissa tiloissa Pirkanmaan alueella.

Kenelle musiikkiterapia soveltuu 

Musiikkiterapia sopii henkilölle, jolla on kiinnostus musiikkia kohtaan. Aikaisempaa soittotaitoa tai kuunneltavan ”musiikin ymmärtämistä” ei vaadita. Musiikkiterapia sopii kaikenikäisille.

Miten terapiaan pääsee
  • Musiikkiterapiaan tullaan yleensä lääkärin tekemällä lähetteellä. Terapian maksajana voi toimia sairaanhoitopiiri, perheneuvola, sosiaalitoimi, vakuutusyhtiö tai Kela (harkinnanvarainen kuntoutus tai vaikeavammaisten kuntoutus)
  • Sinivire Oy:llä on palveluntuottajasopimus Kelan vaikeavammaisten avoterapiasta. Kuntoutuksen maksaa Kela. 
  • Terapiaan voi tulla myös yksityisesti omalla kustannuksella.   

Mitä musiikkiterapiassa tehdään 

Musiikkiterapiassa kohdataan asiakkaan ongelmia musiikillisen vuorovaikutuksen kautta. Lähestymme ongelma-alueita soittamalla ja kuuntelemalla musiikkia sekä keskustelemalla. Lisätietoa Menetelmät- valikosta